velikost textu

Management tělesné výchovy a sportu

Studijní obor

Kód studijního oboru 6208T050
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaManagement tělesné výchovy a sportu
AngličtinaSports Management
LatinaDisciplina rei gymnicae moderandae

Rady

Oborový garant Management tělesné výchovy a sportu (N; 6208T050; 2 roky; FTVS; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor Management tělesné výchovy a sportu zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci v přípravě pracovníků pro vedení sportovních organizací:
a) ziskového charakteru – obchodní společností ve sportu jako jsou profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře, marketingové agentury a marketingová oddělení těchto společností
b) neziskového charakteru – občanských sdružení, veřejně prospěšných společností, zájmových sdružení, nadací a nadačních fondů, dále pak pro veřejnou správu a další organizace veřejného sektoru, kde je řízena sportovní činnost.
Uspořádání studia sleduje návaznost na bakalářských program a oboustrannou mobilitu se zahraničními studijními programy především v rámci prostoru Evropské unie, neboť tento obor je v evropských zemích akreditován jako součást studijních programů sportu a sportovních věd.

Profil absolventa

Absolvent - pracovník se znalostmi manažerských činností pro vrcholový a střední management sportovních organizací ziskového, neziskového charakteru, veřejné správy
V návaznosti a na ekonomické a organizátorské znalosti je absolvent připraven na práci ve vrcholovém managementu organizací tělesné výchovy a sportu a na realizaci manažerských činnosti veřejné správy pro oblast sportu. Z hlediska svého zaměření je vybaven znalostmi o základních manažerských činnostech – plánování, organizování, personálním managementu, vedení pracovních kolektivů, kontrole, komunikaci a komunikačních technikách se specifiky pro řízení neziskových a ziskových organizací v oblasti sportu a volného času. Specifické manažerské znalosti jsou orientovány na sportovní marketing, sponzorování sportu, financování sportu, transfery hráčů, trenérů včetně právních souvislostí, dále pak na specifické úkoly řízení sportu z pozice veřejné správy. Absolvent je schopen vytvářet projekty pro sportovní organizace specifických regionálních podmínek včetně projektů Evropské unie.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate – a prospective employee possessing knowledge of managerial activities for the top and middle management of sport organisations of both profit and non-profit nature, and administration.
Based on knowledge of economics and organisational issues, the graduate is able to work in the top management of physical education and sport organisations, and to implement managerial activities in sport administration. With regard to his/her specialization, he/she has knowledge of fundamental managerial activities – planning, organising, personnel management, team management and management of organisations, controlling, communication and communication techniques. This includes specific characteristics for the management of profit and non-profit sport organisations and leisure time organisations. The specific managerial knowledge are focused on sport marketing, sport sponsorship, sport finance, transfers of players and coaches including associated legal issues, and specific tasks of sport administration.The graduate is able to develop projects for sport organisations in particular regional conditions, including European Union projects.

Charakteristika

Profil absolventa

Der Absolvent – besitzt Kenntnisse über Managertätigkeiten auf dem Gebiet des Topmanagements und des mittleren Managements in den Sportorganisationen mit gewinnbringenden und/oder gemeinnützigen Charakter bzw. in der öffentlichen Verwaltung.In Anknüpfung an die ökonomischen und organisatorischen Kenntnisse wird der Absolvent darauf vorbereitet, die Arbeit im Topmanagement der Sportorganisationen auszuüben und die Managertätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung für den Sportbereich zu realisieren. Seine Spezialisierung beruht auf den Kenntnissen der grundlegenden Managertätigkeiten, wie Planung, Organisieren, Personalmanagement, Mitarbeiterführung, Kontrolle, Kommunikation und Kommunikationstechniken, unter Mitberücksichtigung der besonderen Leitungsaufgaben der gemeinnützigen und gewinnbringenden Organisationen im Bereich des Sports und der Freizeit. Zu den spezifischen Managertätigkeiten gehören Sportmarketing, Sportsponsoring, Sportfinanzierung, Spieler- und Trainertransfer einschließlich deren rechtlicher Zusammenhänge. Weiterhin ist er in der Lage die spezifischen Aufgaben der Sportsteuerung in Beziehung mit der öffentlichen Verwaltung zu lösen. Der Absolvent ist auβerdem darin ausgebildet, Projekte für die Sportorganisationen, einschließlich der EU-Projekte, unter Berücksichtigung deren spezifischen regionalen Bedingungen zu entwerfen.

Charakteristika

Profil absolventa

Der Absolvent – besitzt Kenntnisse über Managertätigkeiten auf dem Gebiet des Topmanagements und des mittleren Managements in den Sportorganisationen mit gewinnbringenden und/oder gemeinnützigen Charakter bzw. in der öffentlichen Verwaltung.
In Anknüpfung an die ökonomischen und organisatorischen Kenntnisse wird der Absolvent darauf vorbereitet, die Arbeit im Topmanagement der Sportorganisationen auszuüben und die Managertätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung für den Sportbereich zu realisieren. Seine Spezialisierung beruht auf den Kenntnissen der grundlegenden Managertätigkeiten, wie Planung, Organisieren, Personalmanagement, Mitarbeiterführung, Kontrolle, Kommunikation und Kommunikationstechniken, unter Mitberücksichtigung der besonderen Leitungsaufgaben der gemeinnützigen und gewinnbringenden Organisationen im Bereich des Sports und der Freizeit. Zu den spezifischen Managertätigkeiten gehören Sportmarketing, Sportsponsoring, Sportfinanzierung, Spieler- und Trainertransfer einschließlich deren rechtlicher Zusammenhänge. Weiterhin ist er in der Lage die spezifischen Aufgaben der Sportsteuerung in Beziehung mit der öffentlichen Verwaltung zu lösen. Der Absolvent ist auβerdem darin ausgebildet, Projekte für die Sportorganisationen, einschließlich der EU-Projekte, unter Berücksichtigung deren spezifischen regionalen Bedingungen zu entwerfen.