velikost textu

Tělesná výchova a sport

Studijní program

Kód studijního programu N7401
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTělesná výchova a sport
AngličtinaPhysical Education and Sport
LatinaRes gymnica atque ludicrae corporis exercitationes

Rady

Garant studijního programu Tělesná výchova a sport (N; N7401; 2 roky; FTVS; cs; P,K)Rada garantů Tělesná výchova a sport (N; N7401; 2 roky; FTVS; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
7401T022 Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6208T050 Management tělesné výchovy a sportu 2 roky prezenční jednooborový
5342T013 Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených 2 roky kombinovaná jednooborový
7401T005 Tělesná výchova a sport 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7401T019 Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7504T318 Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva 2 roky prezenční dvouoborový
7504T265 Učitelství pro střední školy - tělesná výchova 2 roky prezenční dvouoborový
7401T007 Vojenská tělovýchova 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový