velikost textu

Učitelství pro střední školy

Studijní program

Kód studijního programu N7504
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Jazyk výuky Čeština, Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství pro střední školy
AngličtinaTeacher Training for Secondary Schools
LatinaArtes paedagogicae scholis mediis applicatae

Rady

Garant studijního programu Učitelství pro střední školy (N; N7504; 2 roky; PedF; cs; P)Rada garantů Učitelství pro střední školy (N; N7504; 2 roky; PedF; cs; P)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
7504T298 Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7504T293 Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy 2 roky prezenční jednooborový
7504T213 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk 2 roky prezenční dvouoborový
7504T213 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7504T214 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T214 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7504T215 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T216 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis 2 roky prezenční dvouoborový
7504T217 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk 2 roky prezenční dvouoborový
7504T218 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj 2 roky prezenční dvouoborový
7504T219 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova 2 roky prezenční dvouoborový
7504T220 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T276 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T276 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7504T221 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T221 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7504T222 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk 2 roky prezenční dvouoborový
7504T223 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T225 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk 2 roky prezenční dvouoborový
7504T226 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství 2 roky prezenční dvouoborový
7504T277 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T227 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova 2 roky prezenční dvouoborový
7504T278 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova 2 roky prezenční dvouoborový
7504T303 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T228 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T190 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd 2 roky prezenční, kombinovaná dvouoborový
7504T290 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový