velikost textu

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T303
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví
AngličtinaTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Health Education
LatinaArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae institutio sanitatis servandae

Rady

Oborový garant Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví (N; 7504T303; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako učitel předmětu výchova ke zdraví a dalších oborově shodně zaměřených předmětů, jimiž jsou na středních a základních školách realizovány cíle vzdělávání oboru výchova ke zdraví, vč. ochrany za mimořádných událostí. Je způsobilý garantovat tvorbu a realizaci projektů podpory zdraví v rámci školy a komunity.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate is qualified to teach education towards health and related courses that follow aims of health education discipline at secondary schools including protection in emergency. The graduate can guarantee production and realization of health promotion projects in schools and their communities.