velikost textu

Obecné otázky matematiky a informatiky

Studijní obor

Kód studijního oboru 1101V026
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaObecné otázky matematiky a informatiky
AngličtinaGeneral Questions of Mathematics and Information Science
LatinaStudia mathematica atque informatica generalia

Rady

Oborový garant Obecné otázky matematiky a informatiky (D; 1101V026; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Obecné otázky matematiky a informatiky (D; 1101V026; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Obor Obecné otázky matematiky a informatiky je určen zejména pro absolventy učitelského studia (kombinace s matematikou nebo informatikou) a učitele pedagogických a technických fakult, kteří vyučují matematiku, informatiku, resp. didaktiky těchto předmětů. Cílem je vychovat matematika, resp. informatika s širokým všeobecným rozhledem, který není cíleně připravován k vědecké práci v některém úzkém oboru, ale je erudován natolik, že ve svém středoškolském, resp. vysokoškolském působišti prokáže schopnost tvorby kvalitních učebních textů, je seznámen s historií matematiky, s výsledky moderních metod vyučování, důkladně se orientuje v odborné literatuře související s jeho specializací a své odborné výsledky pravidelně publikuje.

Charakteristika

Profil absolventa

PhD studies are aimed at secondary teachers graduated in mathematics or information science as a teaching subject and at university teachers of mathematics, information science or didactics of these subjects.The main aim is to prepare good mathematicians or information scientists with a deep knowledge of the fields immediately related to their work and with the broad general orientation in the present textbooks, the modern mathematical methods, the history of mathematics as well as in the development of teaching mathematics. The attention is paid to the preparation of teachers qualified for the teaching work in general and for working with the talented students in particular, who will be able to write teaching textbooks, including a methodological commentary and analysis of difficult issues.