text size

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Study branch

Study branch code 1702V019
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechBiofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
EnglishBiophysics, Chemical and Macromolecular Physics
LatinBiophysica, physica chemice tractata, physica macromolecularis

Boards

of Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 1702V019; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 1702V019; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited to complete the studies of current students not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Physics accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Physiology accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Microbiology accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Photonics and Electronics accredited to complete the studies of current students Detail
J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Macromolecular Chemistry accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského oboru 4F4 je odborník připravený pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v interdisciplinárních oblastech mezi fyzikou, chemií a biologií. Má hluboké znalosti odpovídajících fyzikálních experimentálních a teoretických metod i znalosti v oblastech chemie (biologie) potřebné pro zapojení do vědeckých týmů s chemickým či biologickým zaměřením. Velmi dobře se uplatňuje v oborech biofyzika, biochemie, fyzikální chemie a chemická fyzika, makromolekulární fyzika a chemie, mikrobiologie i biologických směrech lékařského výzkumu na výzkumných akademických nebo vývojových pracovištích i jako vedoucí odborník v laboratořích zaměřených na fyzikálně-chemické či biologicko-fyzikální analýzy.

Study profile

Learning outcomes

The graduate from the 4F4 curriculum is a specialist qualified for an independent basic or applied research work in the interdisciplinary fields at the border on physics, chemistry and biology. He has got deep knowledge of relevant physical experimental and theoretical methods as well as the acquaintance with fundamentals of chemistry (biology) necessary for his integration to research teams with chemical or biological orientation. He is successful in domains of biophysics, biochemistry, physical chemistry and chemical physics, macromolecular physics and chemistry, microbiology or biological directions of medical research at academic and development research institutions, or as a key specialist in laboratories of physico-chemical or biologico-physical analyses.