velikost textu

Probability and Mathematical Statistics

Studijní obor

Kód studijního oboru 1101V027
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPravděpodobnost a matematická statistika
AngličtinaProbability and Mathematical Statistics
LatinaTheoria probabilitatis ac mathesis statistica

Rady

Oborový garant Probability and Mathematical Statistics (D; 1101V027; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Probability and Mathematical Statistics (D; 1101V027; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail
Ústav teorie informace a automatizace akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolventi získají pokročilé znalosti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, vycházející z abstraktní matematiky. Zároveň se specializují na oblast související s jejich disertací. Získané znalosti jsou schopni využít při formulaci a řešení různých odborných problémů. Jsou připraveni pro vědeckou a výzkumnou práci v oboru, mají první vědecké publikace.
Seznámí se rovněž s aplikacemi pravděpodobnosti a matematické statistiky v nejrůznějších oblastech (biologie, lékařský výzkum, meteorologie, životní prostředí, materiálový výzkum atd.), dovedou efektivně pracovat se statistickým softwarem.
Hlavní uplatnění absolventi naleznou na vysokých školách a ve výzkumných ústavech, dále v institucích s potřebou aplikovaného výzkumu.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates get advanced knowledge from the probability theory and mathematical statistics based on abstract mathematics. Simultaneously they concentrate on the topic of their thesis. They are able to make use of the obtained knowledge to the formulation and solution of various professional problems. They are ready for the research work in their scientific branch where they published first papers.
They get acquainted with applications of probability and mathematical statistics in various fields (biology, medicine, meteorology, environment, materials science, etc.), they can effectively work with statistical software.
Their main possibility of employment is in universities and research institutes, further in institutions which need applied research.