text size

Vědecko-technické výpočty

Study branch

Study branch code 1101V036
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechVědecko-technické výpočty
EnglishScientific and Technical Calculations
LatinMathesis usui scientiarum naturalium et scientiae machinalis accommodata

Boards

of Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 1101V036; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 1101V036; 4 years; MFF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Mathematical Institute accredited Detail
Institute of Computer Science accredited Detail
Institute of Thermomechanics accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Výpočtová neboli numerická matematika může být charakterizována jako část matematiky zabývající se zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Výpočtová matematika tedy realizuje přechod od čistě teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. Absolventi oboru Vědecko-technické výpočty získají hluboké znalosti v oblastech numerické a aplikované matematiky se zaměřením na různé sféry přírodních a technických věd, v oblasti tvořivé práce s počítačem, vytváření softwaru na vysoké úrovni a práce s počítačovými sítěmi, v oblasti počítačového modelování, simulace a řízení složitých struktur a procesů. Naleznou uplatnění především tam, kde se používá výpočetní technika.

Study profile

Learning outcomes

Computational mathematics involves mathematical research in areas of science where computing plays a central and essential role, emphasizing algorithms and numerical methods.
The field is related to mathematical modelling namely, it procures a correct problem approximation and numerical solution on a computer. Therefore, computational mathematics has broad practical applications in natural and technological sciences, and also in economics, banking, medicine, etc.
The curriculum provides thorough know-how on both numerical and applied mathematics, and also programming skills in computer modelling, simulation and control.
Prospective employment: Fundamental and applied research, academic career, industry, economics.