velikost textu

Vědecko-technické výpočty

Studijní obor

Kód studijního oboru 1101V036
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVědecko-technické výpočty
AngličtinaScientific and Technical Calculations
LatinaMathesis usui scientiarum naturalium et scientiae machinalis accommodata

Rady

Oborový garant Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail
Ústav informatiky akreditován Detail
Ústav termomechaniky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Výpočtová neboli numerická matematika může být charakterizována jako část matematiky zabývající se zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Výpočtová matematika tedy realizuje přechod od čistě teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. Absolventi oboru Vědecko-technické výpočty získají hluboké znalosti v oblastech numerické a aplikované matematiky se zaměřením na různé sféry přírodních a technických věd, v oblasti tvořivé práce s počítačem, vytváření softwaru na vysoké úrovni a práce s počítačovými sítěmi, v oblasti počítačového modelování, simulace a řízení složitých struktur a procesů. Naleznou uplatnění především tam, kde se používá výpočetní technika.

Charakteristika

Profil absolventa

Computational mathematics involves mathematical research in areas of science where computing plays a central and essential role, emphasizing algorithms and numerical methods.
The field is related to mathematical modelling namely, it procures a correct problem approximation and numerical solution on a computer. Therefore, computational mathematics has broad practical applications in natural and technological sciences, and also in economics, banking, medicine, etc.
The curriculum provides thorough know-how on both numerical and applied mathematics, and also programming skills in computer modelling, simulation and control.
Prospective employment: Fundamental and applied research, academic career, industry, economics.