velikost textu

Algebra, teorie čísel a matematická logika

Studijní obor

Kód studijního oboru 1101V005
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAlgebra, teorie čísel a matematická logika
AngličtinaAlgebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic
LatinaAlgebra, numerorum theoria logicaque mathematica

Rady

Oborový garant Algebra, teorie čísel a matematická logika (D; 1101V005; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Algebra, teorie čísel a matematická logika (D; 1101V005; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail
Ústav informatiky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru je podle své specializace seznámen s moderními metodami a výsledky vybraných partií algebry, matematické logiky, teorie čísel a kryptologie. Pod vedením odborníků je připraven k samostatnému vědeckému výzkumu. Ve své specializaci nachází uplatnění nejen ve vědecké a pedagogické práci na univerzitách v ČR a v zahraničí, ale i v praxi, zejména v oblasti informační bezpečnosti.

Charakteristika

Profil absolventa

Depending on his specialization, the graduate becomes acquainted with modern methods and results in selected areas of contemporary algebra, logic, number theory, and cryptology.
Guided by experts, the graduate is ready for independent research. He may start his career as a researcher or lecturer at a university, or apply his knowledge in practise, notably in the area of information security.