velikost textu

Fyzika

Studijní program

Kód studijního programu B1701
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzika
AngličtinaPhysics
LatinaPhysica

Rady

Garant studijního programu Fyzika (B; B1701; 3 roky; MFF; cs; P,K)Rada garantů Fyzika (B; B1701; 3 roky; MFF; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
1702R001 Aplikovaná fyzika 3 roky prezenční jednooborový
1702R001 Aplikovaná fyzika 3 roky kombinovaná jednooborový
7504R183 Fyzika zaměřená na vzdělávání 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
1701R026 Obecná fyzika 3 roky kombinovaná jednooborový
1701R026 Obecná fyzika 3 roky prezenční jednooborový