text size

Aplikovaná geologie se zaměřeními

Study branch

Study branch code 1202V009
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechAplikovaná geologie se zaměřeními
EnglishApplied Geology with Specializations
LatinGeologia usui applicata specialis

Boards

Subject area board of Aplikovaná geologie se zaměřeními (D; 1202V009; 1202V009; 3 years; PřF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Science accredited to complete the studies of current students not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Geophysical Institute not accredited Detail
Institute of Geology accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Rock Structure and Mechanics not accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského programu aplikované geologie byl vyškolen v oblasti inženýrské geologie s důrazem na teoretickou a experimentální mechaniku zemin a skalních hornin, a na matematické modelování v geotechnice, v oblasti hydrogeologie zaměřené na využívání a ochranu podzemních vod, v oblasti užité geofyziky s důrazem na matematické modely fyzikálních polí, v oblasti ložiskové geologie zaměřené na genezi ložisek nerostných surovin, jejich vyhledávání, průzkum a oceňování, případně též sanaci opuštěných těžeb, a v oblasti geologie a geochemie životního prostředí.

Study profile

Learning outcomes

A graduate of the Applied Geology Ph.D. program has acquired deep knowledge in the field of engineering geology focused on theoretical and experimental soil and rock mechanics as well as geotechnical mathematical modelling, in the field of hydrogeology focused on the use and protection of ground water resources, in the field of applied geophysics with special interest on mathematical models of physical fields, in the field of economic geology focused on the genesis of raw mineral material deposits including prospecting, exploration and evaluation as well as the problems of the reclamation of abandoned mines, and in the field of environmental geology and geochemistry.