velikost textu

Aplikovaná geologie se zaměřeními

Studijní obor

Kód studijního oboru 1202V009
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAplikovaná geologie se zaměřeními
AngličtinaApplied Geology with Specializations
LatinaGeologia usui applicata specialis

Rady

Oborová rada Aplikovaná geologie se zaměřeními (D; 1202V009; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Geofyzikální ústav neakreditován Detail
Geologický ústav akreditován na dostudování Detail
Ústav struktury a mechaniky hornin neakreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského programu aplikované geologie byl vyškolen v oblasti inženýrské geologie s důrazem na teoretickou a experimentální mechaniku zemin a skalních hornin, a na matematické modelování v geotechnice, v oblasti hydrogeologie zaměřené na využívání a ochranu podzemních vod, v oblasti užité geofyziky s důrazem na matematické modely fyzikálních polí, v oblasti ložiskové geologie zaměřené na genezi ložisek nerostných surovin, jejich vyhledávání, průzkum a oceňování, případně též sanaci opuštěných těžeb, a v oblasti geologie a geochemie životního prostředí.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Applied Geology Ph.D. program has acquired deep knowledge in the field of engineering geology focused on theoretical and experimental soil and rock mechanics as well as geotechnical mathematical modelling, in the field of hydrogeology focused on the use and protection of ground water resources, in the field of applied geophysics with special interest on mathematical models of physical fields, in the field of economic geology focused on the genesis of raw mineral material deposits including prospecting, exploration and evaluation as well as the problems of the reclamation of abandoned mines, and in the field of environmental geology and geochemistry.