velikost textu

Vývojová biologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1520
Kód studijního oboru 1501V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVývojová biologie
AngličtinaDevelopmental Biology
LatinaBiologia evolutionis

Rady

Garant studijního programu Vývojová biologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Vývojová biologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován na dostudování Detail
Ústav experimentální medicíny neakreditován Detail
Ústav molekulární genetiky akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Vývojová biologie má teoretické i praktické znalosti a dovednosti v širokém rozsahu biologických oborů (molekulární a buněčná biologie, embryologie a vývojová biologie, reprodukční biologie). Je vyškolen provádět základní i aplikovaný výzkum funkční výbavy a využití buněčných struktur, procesů rozmnožování a vývoje organismů, morfogeneze, molekulární podstaty regulací proliferace a diferenciace buněk a mezibuněčných vztahů během celého životního cyklu organismu Absolventi se uplatní v základním vědeckém výzkumu, v biotechnologickém a aplikovaném výzkumu a praxi (zdravotnictví, zemědělství, biotechnologie) a při školení nové generace badatelů.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Developmental biology study program meets the requirements for a qualified researcher. They possess theoretical and practical knowledge, plus experience in a wide range of biological disciplines (molecular and cellular biology, embryology and developmental biology, reproductive biology). He/she is trained to carry out fundamental and applied research into cell structures, organismal reproduction and development, morphogenesis, the molecular basis of cellular regulation, proliferation and differentiation, and intercellular relations in multicellular systems throughout the entire life cycle of an organism. Graduates will be useful in basic scientific research, biotechnology, and applied research and practice (health, agriculture, biotechnology), as well as in the training of new generations of researchers.