velikost textu

Makromolekulární chemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1405
Kód studijního oboru 1405V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMakromolekulární chemie
AngličtinaMacromolecular Chemistry
LatinaChemia macromolecularis

Rady

Garant studijního programu Makromolekulární chemie (D; 1405V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Makromolekulární chemie (D; 1405V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského akreditován Detail
Ústav makromolekulární chemie akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Makromolekulární chemie má vedle základních znalostí všech chemických oborů, značně pokročilé znalosti z oblasti chemie, fyzikální chemie a fyziky polymerů a obvykle též interdisciplinární znalosti směřující do oblasti fyziky či biologie dle zaměření Ph.D. projektu. Umí prezentovat výsledky své práce na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Obvykle má zkušenosti s praktickou a seminární výukou BSc a Mgr studentů, přípravou grantových přihlášek, popř. i s hospodařením s dotací na projekt. Absolvent je kvalifikován pro tvůrčí práci v laboratořích a provozech zabývajících se vývojem, testováním a aplikacemi polymerních materiálů v libovolné oblasti praxe.

Charakteristika

Profil absolventa

A Ph.D. graduate in Polymer Science has basic knowledge covering all fields of chemistry, plus advanced knowledge of chemistry, physical chemistry and the physics of polymer materials, as well as usually having good interdisciplinary knowledge oriented toward the fields of biology, physics, or nanoscience, according to his/her thesis. The graduate is able to present his/her results at international conferences and in peer-reviewed journals. Experience in teaching undergraduate students, the formulation of grant proposals, and the administration of research budgets are also quite frequent. The graduate is highly qualified for creative work at any academic, research or technological laboratory dealing with the development, testing and application of polymer materials at any research level (basic, applied, technological).