text size

Analytical Chemistry

Study programme without branches

Study programme code P1403
Study branch code 1403V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechAnalytická chemie
EnglishAnalytical Chemistry
LatinChemia analytica

Boards

of Analytical Chemistry (D; 1403V000; 1403V000; 4 years; PřF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Analytical Chemistry (D; 1403V000; 1403V000; 4 years; PřF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Science accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Microbiology accredited Detail
Institute of Analytical Chemistry accredited Detail
Institute of Inorganic Chemistry accredited Detail
J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry accredited Detail
Institute of Macromolecular Chemistry accredited Detail
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolventi doktorského studia analytické chemie získávají pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice chemických i instrumentálních metod analýzy, chemometrie i přístupů k zajišťování jakosti analytických výsledků, validace metod a akreditace analytických laboratoří. Nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení analytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, průmyslové a zemědělské výrobě i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících pracovní a životní prostředí, klinických a toxikologických laboratořích.

Study profile

Learning outcomes

A graduate of the Ph.D. study program in analytical chemistry has gained advanced theoretical and practical knowledge and experience in a wide field of chemical and instrumental methods of analysis, chemometry, approaches to the attainment of a high quality of analytical results, procedures of method validation and accreditation of analytical laboratories. They can utilize this background in a great variety of jobs dealing with the development, optimization and verification of new analytical procedures, organization and supervision of analytical practices necessary for scientific research, for industry and agriculture, environmental protection, medicine, etc., in research institutions in industry and in various regulatory laboratories. They also can teach analytical chemistry in schools and specialized courses.