velikost textu

Biochemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1406
Kód studijního oboru 1406V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiochemie
AngličtinaBiochemistry
LatinaBiochemia

Rady

Garant studijního programu Biochemie (D; 1406V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Biochemie (D; 1406V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Biochemie má široké teoretické i praktické znalosti z biochemie a molekulární biologie. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce v různých oblastech biochemie a molekulární biologie. Je připraven ve svém oboru produkovat a prezentovat vědecké výsledky na mezinárodní úrovni. Jeho vzdělání je natolik široké, že je schopen se snadno adaptovat na výzkumné směry na různých biochemických, molekulárně biologických i jiných pracovištích s chemicko-biologickou tématikou. Může se uplatnit i při teoretické a praktické výuce biochemie na vysokých školách, případně jako vedoucí pracovník klinicko-biochemických zařízeních i v odborné práci ve farmaceutických firmách.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Ph.D. doctoral program in Biochemistry is expected to have broad theoretical and practical knowledge in biochemistry and molecular biology. In their particular field, he/she is able to produce and present scientific results at the international level. His/her education and knowledge is broad enough to be able to adapt to work in all research directions at various institutions dealing with studies not only in biochemistry and molecular biology, but also with broader subjects at the chemistry:biology interface. He/she is able to participate in theoretical and practical training courses at Universities, but is also able to lead research groups and clinical chemistry laboratories in medical establishments, as well as participate in specialized research in the pharmaceutical industry.