velikost textu

Botanika

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1507
Kód studijního oboru 1507V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Botanický ústav akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně vést vědeckou práci v oboru botaniky a ekologie rostlin (včetně mykologie). včetně identifikace důležitých problémů k řešení, jejich analýzy, navržení vhodných experimentálních a analytických metodik až po závěrečnou presentaci výsledků. Součástí vzdělání je znalost myšlenkového pozadí a i metodických aspektů důležitých technik v oboru. Absolvent je schopen používat anglický jazyk tak, aby byl schopen vědecky pracovat mimo Českou republiku

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Ph.D. program in Botony is qualified to do independent research in botany and plant ecology (including mycology). This includes the identification and analysis of key research questions, the design of experimental/data collection techniques and analytical tools for handling them, up to the final presentation of results. The study program also includes essential theoretical concepts on which the discipline is based, and methodological issues used in data collection and analysis. The graduate has a command of English sufficient to do research at international research institutions outside the Czech Republic.