velikost textu

Imunologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1517
Kód studijního oboru 1501V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaImunologie
AngličtinaImmunology
LatinaImmunologia

Rady

Garant studijního programu Imunologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Imunologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Institut klinické a experimentální medicíny neakreditován Detail
Revmatologický ústav neakreditován Detail
Mikrobiologický ústav neakreditován Detail
Ústav molekulární genetiky akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Imunologie je vědní obor, který se zabývá studiem imunitního systému a mechanismy, kterými jsou imunitní reakce řízeny. Absolventi imunologie disponují rozsáhlými teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti imunologie a buněčné a molekulární biologie. Jejich výuka zahrnovala interdisciplinární vzdělávání od biologie přes biochemii až po problematiku klinicky závažných onemocnění imunitního systému. Absolventi jsou schopni samostatné vědecké práce a zvládají široké spektrum metodik v oblasti genových expresí, proteomiky, tkáňových kultur a analýzy vzorků a biologických materiálů. Nacházejí uplatnění v akademických, universitních a resortních laboratořích základního a aplikovaného výzkumu nebo na klinických pracovištích.

Charakteristika

Profil absolventa

Immunology is a field of science concerned with the study of the immune system and mechanisms regulating immune reactions. A graduate that has finished the Ph.D. program in immunology has acquired extensive theoretical and practical knowledge in immunology and cellular and molecular biology. Their training includes interdisciplinary education ranging from biology to biochemistry and the problems of clinically important diseases of the immune system. Graduates are capable of independent research work and have mastered a broad range of methods in the fields of gene expression, proteomics, tissue culture and analysis of samples and biological materials. They readily find positions in academic and corporate laboratories of basic and applied research as well as in clinical establishments.