velikost textu

Molecular Biology and Biochemistry of Organisms

Studijní obor

Kód studijního oboru 1515R011
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMolekulární biologie a biochemie organismů
AngličtinaMolecular Biology and Biochemistry of Organisms
LatinaBiologia molecularis ac biochemia organismorum

Rady

Nemá žádné rady

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent má komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech, včetně rozšířených základů nebiologických disciplín - matematiky, fyziky a chemie. Tento typ interdisciplinárního vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující, specializační magisterské studium v různých oborech experimentální biologie a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního i aplikovaného výzkumu, tak v laboratořích zdravotnických zařízení i zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde je kladen požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice).

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate has received broad education in experimental biology, biochemistry and biomedicine, as well as in extended foundations of mathematics, physics, and chemistry. This type of interdisciplinary training gives the graduate good background for further studies for Masters Degree in various branches of experimental biology. It also enables the graduate to easily find employment at laboratories carrying out basic or applied scientific research as well as at those in medicine, agriculture, food and chemical industries. Further employment possibilities are in public administration wherever sophisticated instrumentation handling skills are required, e.g. in environment or GMO monitoring, or in sanitation.