velikost textu

Parazitologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1522
Kód studijního oboru 1501V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován pro samostatnou vědeckou práci v základním výzkumu, pro vědecko-pedagogickou činnost v biologických oborech vysokých škol, pro výzkumné a vývojové práce v aplikovaném výzkumu a speciální laboratorní diagnostiku v různých typech zdravotnických a veterinárních zařízení. Jeho odborná kvalifikace je zaměřena především na parazitologii a navazující přírodovědné a biomedicínské obory. Získal hlubší poznatky o biologii parazitů a jejich interakcích s hostiteli a s vektory parazitárních infekcí na organismální, buněčné i molekulární úrovni. Zkušenosti s metodami současného biologického výzkumu prohloubené při řešení úkolů disertační práce mu poskytují značnou adaptabilitu umožňující uplatnění v jiných oborech.

Charakteristika

Profil absolventa

The absolvent received appropriate theoretical grounding and practical skills for demanding scientific work in basic research at universities and research institutions. He/she is also qualified for teaching positions in selected biological and biomedical branches of universities and other institutions of higher education and for research and development type of work at various institutions of applied research. His/her professional qualification is directed primarily to parasitology and related fields of biology and biomedicine. The absolved curriculum provided deeper insight into the biology of parasites and their interactions with hosts and vectors at organismal, cellular and molecular levels. Practical experience with current methods of biological research increases his/her versatility for work in different branches of life sciences.