velikost textu

Historical Theology and Theology of Religions

Studijní obor

Kód studijního oboru 6141V067
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHistorická teologie a teologie náboženství
AngličtinaHistorical Theology and Theology of Religions
LatinaTheologia historialis atque theologia religionis

Rady

Oborový garant Historical Theology and Theology of Religions (D; 6141V067; 4 roky; ETF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Historical Theology and Theology of Religions (D; 6141V067; 4 roky; ETF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Evangelická teologická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolventi jsou seznámeni s teoretickými základy historických věd, současným stavem bádání zvoleného oboru (v zaměření na historickou teologii [církevní dějiny, dějiny dogmatu] či religionistiku). Jsou proškoleni v příslušných starověkých, středověkých a novověkých jazycích (dle zaměření), v metodách analýzy látek i v metodologii interpretace nálezů. Teoretické znalosti dílčích disciplín i výsledky expertní analýzy konkrétních textů či jevů jsou schopni kriticky interpretovat a integrovat pro systematicko-teologické i prakticko-teologické užití. Jsou schopni se orientovat v současných trendech svého oboru, kriticky je zhodnotit a tvůrčím způsobem zužitkovat. Výsledky vlastní badatelské práce umí prezentovat v mezinárodní odborné rozpravě.
Jsou kvalifikováni pro samostatnou vědeckou práci a pro vědecko-pedagogické působení v daném oboru. Své uplatnění mohou najít jako specialisté ve státních, veřejných či církevních institucích, na poli výzkumu, vzdělávání, či odborné publicistiky.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates have a knowledge of the theoretical bases of historiography and the theology of religions, and are familiar with current research trends (specializing in historical studies or the study of religions). They are linguistically equipped for research work with sources, are proficient in the relevant research methodology, and are familiar with the rules for interpreting specialist findings.
They are capable of making critical use of their theoretical knowledge and specialist skills and applying them contextually. They are capable of presenting the results of their academic work in the context of a discussion among specialists.
They are qualified to carry out research work independently and to be active in their field in an academic teaching capacity.