velikost textu

Biblická teologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6141V001
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiblická teologie
AngličtinaBiblical Studies
LatinaTheologia biblica

Rady

Oborový garant Biblická teologie (D; 6141V001; 3 roky; ETF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Biblická teologie (D; 6141V001; 3 roky; ETF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Evangelická teologická fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent zná teoretické základy biblických věd, je seznámen se současnými trendy bádání (v zaměření na vědy starozákonní či novozákonní). Zná příslušné starověké jazyky, ovládá exegetickou metodologii, zná zásady interpretace starověkých textů.
Teoretické znalosti i odborné dovednosti je schopen kriticky aplikovat a kontextuálně uplatnit. Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat v kontextu odborné rozpravy.
Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates have a knowledge of the theoretical bases of biblical studies and are familiar with current research trends (specialising in Old Testament or New Testament studies). They understand the relevant ancient languages, are proficient in exegetic methodology, and are familiar with the basic principles of interpreting ancient texts.
They are capable of making critical use of their theoretical knowledge and specialist skills and applying them contextually. They are capable of presenting the results of their academic work in the context of a discussion among specialists.
They are qualified to carry out research work independently and to be active in their field in an academic teaching capacity.