velikost textu

Sociální politika a sociální práce

Studijní program

Kód studijního programu N6731
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSociální politika a sociální práce
AngličtinaSocial Policy and Social Work
LatinaPolitica socialis atque disciplina curae ac providentiae socialis

Rady

Garant studijního programu Sociální politika a sociální práce (N; N6731; 2 roky; FHS; cs; P,K)Rada garantů Sociální politika a sociální práce (N; N6731; 2 roky; FHS; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
6731T019 Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 2 roky prezenční, kombinovaná jednooborový