velikost textu

Mediální a komunikační studia

Studijní program

Kód studijního programu N7202
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMediální a komunikační studia
AngličtinaMedia and Communications Studies
LatinaStudia commercii socialis indagandi atque nuntios transmittendi

Rady

Garant studijního programu Mediální a komunikační studia (N; N7202; 2 roky; FSV; cs; P)Rada garantů Mediální a komunikační studia (N; N7202; 2 roky; FSV; cs; P)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
7202T012 Mediální studia 2 roky prezenční jednooborový
7202T012 Mediální studia 2 roky kombinovaná jednooborový
7202T006 Žurnalistika 2 roky prezenční jednooborový