velikost textu

Středoevropská komparativní studia

Studijní obor

Kód studijního oboru 6702T032
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaStředoevropská komparativní studia
AngličtinaCentral European Comparative Studies
LatinaStudia nationum comparativa praecipue Europae mediae oras tractantia

Rady

Oborový garant Středoevropská komparativní studia (N; 6702T032; 2 roky; FSV; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Základem kompetencí absolventa je široký fundus znalostí o středoevropském regionu, především s důrazem na historický, politický a ekonomický vývoj ve 20. a na počátku 21. století. Absolvent bude zároveň schopen analytické aplikace základní politologických teorií a zároveň široce komparovat vývoj a trendy ve středoevropském regionu. Absolventi tohoto studijního oboru jako součásti programu Mezinárodní teritoriální studia jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k vysoce kvalifikované práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni české i mezinárodní.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate will gain an in-depth knowledge of the Central European region, with particular emphasis on the historical, political and economic development in the 20th century and the beginning of the 21st century. Graduates will also be able to use basic analytical political science theories and compare the broad trends and developments in the Central European region. As part of the program of International Area Studies the graduates in this field of study are ready to apply their acquired knowledge and skills in the highly specialised sectors of various parts of public administration, non-governmental and governmental organizations, as well as to continue in an academic career in the Czech Republic or abroad.