velikost textu

International Relations

Studijní obor

Kód studijního oboru 6701V005
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMezinárodní vztahy
AngličtinaInternational Relations
LatinaRationes nationum publicae

Rady

Oborový garant International Relations (D; 6701V005; 4 roky; FSV; en; P,K; 1obor)Oborová rada International Relations (D; 6701V005; 4 roky; FSV; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Absolvent studia doktorského studijního oboru mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumu, v analytických pracovištích či na vysokých školách. Jeho/její kvalifikace však umožňuje uplatnění i v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.

Profil absolventa

Absolvent studia doktorského studijního oboru mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumu, v analytických pracovištích či na vysokých školách. Jeho/její kvalifikace však umožňuje uplatnění i v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.

Charakteristika

Graduates of our doctoral program in international relations are well-equipped to find work as highly qualified experts in academia (i.e. in research), analytical departments and universities. Their qualifications enable them to apply their skills in leadership positions in government agencies, the administrative apparatus of international organizations, international NGOs and a whole spectrum of private-sector institutions. The knowledge and skills our graduates acquire in the analysis of international politics, international economic relations, European integration and international law are underpinned by a conversance with relevant theoretical concepts and methodologies.

Profil absolventa

Graduates of our doctoral program in international relations are well-equipped to find work as highly qualified experts in academia (i.e. in research), analytical departments and universities. Their qualifications enable them to apply their skills in leadership positions in government agencies, the administrative apparatus of international organizations, international NGOs and a whole spectrum of private-sector institutions. The knowledge and skills our graduates acquire in the analysis of international politics, international economic relations, European integration and international law are underpinned by a conversance with relevant theoretical concepts and methodologies.