text size

Law

Study branch

Study branch code 6805T003
Type of study programme master’s (long–cycle)
Form of study full-time
Standard length of study 5 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of law
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechPrávo
EnglishLaw
LatinIus

Boards

Does not have any boards

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Law accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

V průběhu studia na Právnické fakultě se studenti seznámí se všemi oblastmi platného práva ČR.Velký důraz se klade zejména na obory, které jsou předmětem státní zkoušky: právo občanské, obchodní, správní, trestní a ústavní. Jako obligatorní je dále vyučováno právo evropské, právo finanční, mezinárodní právo veřejné, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí. Výuka na Právnické fakultě však není zaměřena pouze na platné právo, ale studium poskytuje širší základ tak, aby absolventi fakulty byli všestranně připraveni na výkon různých povolání a orientovali se v mnoha humanitních oborech. Přednášeny jsou proto nejen historické obory (římské právo, české a československé právní dějiny, právní dějiny evropských zemí a USA), ale také teorie práva, státověda, teorie národního hospodářství, politologie a základy sociologie a psychologie. Studenti jsou též povinni zapisovat si výběrové předměty prohlubující základní výuku, které umožňují jistou specializaci pro budoucí povolání. Některé z nich jsou přednášeny v cizím jazyce (anglicky, německy, francouzsky). Integrální součástí výuky je rovněž výuka cizího právnického jazyka.

Learning outcomes

Absolvent fakulty je všestranně připraveným právníkem s hlubším humanitním základem, který může najít uplatnění nejen v ryze právnických profesích, ale i v dalších oblastech (manažer, novinář atp.)

Study profile

Learning outcomes

The graduate has acquired the theoretical and practical grounds of all the basic branches of Czech law, within the contexts of European law, international comparison and the wider scope of the social sciences. Legal education may be used as a qualification for traditional legal professions, such as judge, prosecuting attorney, attorney-at-law or public notary, as well as for many other professions within the public and private spheres.