velikost textu

Law

Studijní obor

Kód studijního oboru 6805T003
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 5 let
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor práv
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPrávo
AngličtinaLaw
LatinaIus

Rady

Nemá žádné rady

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Právnická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

V průběhu studia na Právnické fakultě se studenti seznámí se všemi oblastmi platného práva ČR.Velký důraz se klade zejména na obory, které jsou předmětem státní zkoušky: právo občanské, obchodní, správní, trestní a ústavní. Jako obligatorní je dále vyučováno právo evropské, právo finanční, mezinárodní právo veřejné, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí. Výuka na Právnické fakultě však není zaměřena pouze na platné právo, ale studium poskytuje širší základ tak, aby absolventi fakulty byli všestranně připraveni na výkon různých povolání a orientovali se v mnoha humanitních oborech. Přednášeny jsou proto nejen historické obory (římské právo, české a československé právní dějiny, právní dějiny evropských zemí a USA), ale také teorie práva, státověda, teorie národního hospodářství, politologie a základy sociologie a psychologie. Studenti jsou též povinni zapisovat si výběrové předměty prohlubující základní výuku, které umožňují jistou specializaci pro budoucí povolání. Některé z nich jsou přednášeny v cizím jazyce (anglicky, německy, francouzsky). Integrální součástí výuky je rovněž výuka cizího právnického jazyka.

Profil absolventa

Absolvent fakulty je všestranně připraveným právníkem s hlubším humanitním základem, který může najít uplatnění nejen v ryze právnických profesích, ale i v dalších oblastech (manažer, novinář atp.)

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate has acquired the theoretical and practical grounds of all the basic branches of Czech law, within the contexts of European law, international comparison and the wider scope of the social sciences. Legal education may be used as a qualification for traditional legal professions, such as judge, prosecuting attorney, attorney-at-law or public notary, as well as for many other professions within the public and private spheres.