velikost textu

Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)

Studijní obor

Kód studijního oboru 6801V047
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaObčanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)
AngličtinaCivil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law)
LatinaIus civile (ius processuale civile, ius familiare, ius rerum incorporalium)

Rady

Oborový garant Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (D; 6801V047; 3 roky; PF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Právnická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent nabyl hluboký teoretický rozhled v daném oboru v evropském kontextu, a to včetně mezinárodních srovnání a v širších společenskovědních souvislostech. Osvojil si schopnost analýzy obecných i speciálních otázek uvedeného oboru, jakož i potřebné syntézy poznatků. Vzdělání lze uplatnit zejména v akademickém a vědeckém sektoru společnosti.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate from the doctoral studies has acquired a deep theoretical knowledge in his or her respective branch of national law as well as in the European context, based upon international comparison and a wider background of social sciences. The graduate is capable of analysing general and specific issues in the respective branch of law, as well as synthesising the knowledge and information obtained. The doctoral degree in law may be applied particularly in the academic and scholarly environment.