velikost textu

Private International Law and International Trade Law

Studijní obor

Kód studijního oboru 6801V046
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
AngličtinaPrivate International Law and International Trade Law
LatinaIus gentium privatum commerciique exterioris

Rady

Oborový garant Private International Law and International Trade Law (D; 6801V046; 3 roky; PF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Právnická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Nevyplněno