text size

Právní dějiny a římské právo

Study branch

Study branch code 6801V048
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechPrávní dějiny a římské právo
EnglishHistory of Law and Roman Law
LatinHistoria iuris atque ius Romanum

Boards

of Právní dějiny a římské právo (D; 6801V048; 6801V048; 3 years; PF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Law accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent nabyl hluboký teoretický rozhled v daném oboru v evropském kontextu, a to včetně mezinárodních srovnání a v širších společenskovědních souvislostech. Osvojil si schopnost analýzy obecných i speciálních otázek uvedeného oboru, jakož i potřebné syntézy poznatků. Vzdělání lze uplatnit zejména v akademickém a vědeckém sektoru společnosti.

Study profile

Learning outcomes

A graduate from the doctoral studies has acquired a deep theoretical knowledge in his or her respective branch of national law as well as in the European context, based upon international comparison and a wider background of social sciences. The graduate is capable of analysing general and specific issues in the respective branch of law, as well as synthesising the knowledge and information obtained. The doctoral degree in law may be applied particularly in the academic and scholarly environment.