velikost textu

Teoretické právní vědy

Studijní program

Kód studijního programu P6801
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Právnická fakulta akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
6801V044 Evropské právo 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V045 Finanční právo a finanční věda 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V008 Mezinárodní právo 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V046 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V047 Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V014 Obchodní právo 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V016 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V048 Právní dějiny a římské právo 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V021 Právo životního prostředí 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V049 Správní právo a správní věda 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V050 Teorie, filozofie a sociologie práva 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V051 Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6801V032 Ústavní právo a státověda 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový