velikost textu

History

Studijní program

Kód studijního programu P7105
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHistorické vědy
AngličtinaHistory
LatinaDisciplinae historicae

Rady

Garant studijního programu History (D; P7105; 4 roky; FF; en; )Rada garantů History (D; P7105; 4 roky; FF; en; )

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
7105V016 Ancient History 4 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7105V012 Czech History 4 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7105V026 History/General History 4 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7105V031 Ibero-American Studies 4 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7105V072 Modern Economic and Social History 4 roky prezenční, kombinovaná jednooborový