velikost textu

Psychologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7701T005
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 5 let
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPsychologie
AngličtinaPsychology
LatinaPsychologia

Rady

Oborový garant Psychologie (M; 7701T005; 5 roků; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium na FF UK slouží k přípravě pro výkon profese psychologa. V teoretické přípravě seznámí studenta s poznatky, ke kterým dospěla psychologie za posledních sto let, představí relevantní psychologické systémy a modely. Vybaví studenta znalostmi metod, jimiž jednotlivé psychologické disciplíny získávají poznatky a následně je uplatňují v praxi. Studium seznámí s hlavními oblastmi psychologických aplikací, s typickými úkoly psychologů. Mezi hlavní studijní předměty v prvním cyklu patří např. Anatomi, fyziologie a genetika, Neurofyziologie, Dějiny psychologie, Obecná psychologie, Srovnávací psychologie, Fyziologická psychologie, Ontogenetická psychologie, Sociální psychologie, Psychologická metodologie, Matematicko-statistické metody, Obecná psychopatologie, základy předmětů Pedagogická psychologie, Psychologie práce a organizace, Klinická psychologie ad. Základem studia druhého cyklu je orientace na aplikovanou psychologii a zahrnuje předměty jako např. Dětská klinická psychologie, Speciální psychopatologie, Školní psychologie, Psychohygiena, Dětská psychodiagnostika, Diagnostika dospělých, Psychosociální intervence, Forenzní psychologie, Inženýrská psychologie. Studijní plán umožňuje profilování studentů na jednu nebo více aplikačních oblastí, a to formou volitelných předmětů a seminářů. Tyto předměty zajišťují vedle členů kaetdry i významní odborníci z výzkumu a praxe.

Profil absolventa

Naprostá většina psychologů se uplatňuje zejména v praktických oborech: v ekonomice, ve školství, v sociálních službách, v soudnictví a vězeňství, ve sportu, ve zdravotnictví, v dopravě, v umění, ve vojenství, v občanských sdruženích, nadacích. Jednotliví psychologové přednášejí psychologii na vysokých školách. Další psychologové jsou zaměstnáni ve výzkumu.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates of this course are conversant with a broad range of theoretical and applied disciplines in the field of psychology, with the methodology of psychology and with a wide spectrum of psychological procedures. They have acquired the essential problem-solving skills. They are competent to practise psychology on a professional level in the spheres of research and teaching in universities and specialised institutions, as well as in many other fields involving economics, education, health services, social services, the courts and the prison service, transport, the military, sport etc. Qualification for closer specialisation and independent professional practice of psychology in a given field of application entails further specialised post-graduate study.