velikost textu

Egyptology

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V018
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaEgyptologie
AngličtinaEgyptology
LatinaAegyptologia

Rady

Oborový garant Egyptology (D; 7105V018; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Egyptology (D; 7105V018; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru egyptologie získá základní znalosti jednotlivých vývojových fází staroegyptského jazyka (včetně schopnosti číst a interpretovat texty). Získá rovněž přehled o dějinách staroegyptského státu (tj. zhruba 3. tis. př.n.l. – počátek 1. tis. n.l.). V rámci specializace si prohloubí znalosti v některém z odvětví egyptologického bádání, tj. v oblasti jazyka, literatury, dějin a bohaté hmotné nebo duchovní kultury.

Charakteristika

Profil absolventa

The Egyptology graduate will have attained basic knowledge of the individual stages of development of the Ancient Egyptian language (including the ability to read and interpret texts). He/she will also have acquired an overview of the history of Ancient Egypt (approximately from the third millennium BC to the beginning of the first millennium AD). As a part of his/her specialisation, the graduate will acquire in-depth knowledge in one of the areas of Egyptological research - language, literature, history or the rich material and spiritual culture.