text size

Obecná psychologie

Study branch

Study branch code 7701V002
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechObecná psychologie
EnglishTheory of Psychology
LatinPsychologia generalis

Boards

of Obecná psychologie (D; 7701V002; 7701V002; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Obecná psychologie (D; 7701V002; 7701V002; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia v oboru obecná psychologie je kompetentním odborníkem jak v oblasti teoreticko-metodologické, tak teoreticko-aplikované v rámci širšího kontextu obecné psychologie. Je dostatečně vybaven poznatky psychologické metodologie a do značné šíře poznatky pro oblast své odborné specializace. S využitím získaných znalostí a výzkumných zkušeností je připraven na samostatnou tvůrčí práci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu vyžadující nejnáročnější kvalifikační předpoklady, které přispívají k rozvíjení oboru psychologie.

Study profile

Learning outcomes

The Ph.D. graduate in General Psychology is a competent expert in the theoretical-methodological and theoretical-applied area within the broader context of General Psychology. He/she has adequate knowledge of psychological methodology and considerable knowledge of the field of his/her specialisation. Leaning on the attained knowledge and research experience, the graduate is prepared for independent creative work in basic and applied research that requires the best qualifications, and can thus contribute to the development of psychology as a discipline.