velikost textu

Obecná psychologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7701V002
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaObecná psychologie
AngličtinaTheory of Psychology
LatinaPsychologia generalis

Rady

Oborový garant Obecná psychologie (D; 7701V002; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Obecná psychologie (D; 7701V002; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru obecná psychologie je kompetentním odborníkem jak v oblasti teoreticko-metodologické, tak teoreticko-aplikované v rámci širšího kontextu obecné psychologie. Je dostatečně vybaven poznatky psychologické metodologie a do značné šíře poznatky pro oblast své odborné specializace. S využitím získaných znalostí a výzkumných zkušeností je připraven na samostatnou tvůrčí práci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu vyžadující nejnáročnější kvalifikační předpoklady, které přispívají k rozvíjení oboru psychologie.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. graduate in General Psychology is a competent expert in the theoretical-methodological and theoretical-applied area within the broader context of General Psychology. He/she has adequate knowledge of psychological methodology and considerable knowledge of the field of his/her specialisation. Leaning on the attained knowledge and research experience, the graduate is prepared for independent creative work in basic and applied research that requires the best qualifications, and can thus contribute to the development of psychology as a discipline.