velikost textu

Dějiny antického starověku

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V016
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějiny antického starověku
AngličtinaAncient History
LatinaHistoria Graeca et Romana

Rady

Oborový garant Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru Dějiny antického starověku je dobře seznámen s kulturními dějinami antických společností, a to jak s politickým a sociálně-ekonomickým charakterem antických států, tak i s kulturními aspekty jejich historického vývoje. Je jazykově vybaven k samostatné odborné a tvůrčí práci individuální i týmové, je schopen kriticky interpretovat literární i neliterární prameny a orientuje se v blízce souvisejících disciplínách. Výsledky konkrétního bádání dokáže zařadit do obecnějších souvislostí a postihuje i vlivy antických tradic v pozdějším evropském kulturně historickém vývoji, včetně jejich role v dnešním hledání podoby a cílů sjednocované Evropy.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. graduate in Ancient History has a profound knowledge of the cultural history of ancient societies, of the political and social and economic character of ancient states and the cultural aspects of their historical development. He/she has a command of foreign languages needed for independent professional work, is able to interpret literary and non-literary sources critically and has adequate knowledge of closely related disciplines. The graduate is able to place the results of specific research into a more general context and is able to follow the imprint of the Classical tradition on later European cultural and historical development, including its role in the current search for the shape and objectives of a consolidating Europe.