velikost textu

Anglický jazyk

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V008
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnglický jazyk
AngličtinaEnglish Language
LatinaLingua Anglica

Rady

Oborový garant Anglický jazyk (D; 7310V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Anglický jazyk (D; 7310V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent programu je anglista-odborník na anglický jazyk, resp. anglickou lingvistiku. Vedle všestranné orientace v oboru je teoreticky a prakticky připraven pro samostatnou i týmovou vědeckou a publikační práci, dokáže si samostatně doplňovat vzdělání, sledovat vývoj v oboru a podle potřeby se specializovat. To mu umožňuje koncipovat a vést vlastní vysokoškolské kurzy. Důraz na dvojjazyčné znalosti při práci s literaturou a terminologií disponují absolventa pro výuku doma i v zahraničí. Díky účasti doktorandů na konferencích a výzkumných projektech má absolvent dobré předpoklady k tomu, aby se následně ucházel o vlastní grantové projekty a zapojoval se do zahraniční spolupráce s partnerskými pracovišti.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates of the PhD Programme are specialists in English and English linguistics. In addition to having a comprehensive knowledge of the field, they are theoretically and practically well prepared for doing independent and team research work and publishing activities. They are trained to update their erudition continuously, to keep up with advances in the field and to specialize as required. This enables them to design and teach their own courses. The emphasis on bilingual work with linguistic literature and terminology predisposes them for teaching abroad. Participation in conferences and research projects gives them good grounding for submitting their own grant projects and for taking part in joint projects with foreign partner centres.