text size

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Study branch

Study branch code 7105V015
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechDějiny a kultury zemí Asie a Afriky
EnglishHistory and Culture of Asian and African Countries
LatinHistoria, cultus, humanitas Asiae Africaeque gentium

Boards

of Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (D; 7105V015; 7105V015; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (D; 7105V015; 7105V015; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Oriental Institute accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Disciplinární šířka oboru si vyžaduje specializaci absolventů. Zaměřují se jednak na politické, hospodářské či sociální dějiny určitého regionu nebo na oblast kultury a etnografie daného regionu. Absolvent musí být schopen samostatně pracovat, umět s pomocí nabytých metodologických zkušeností své znalosti aktivně dále rozvíjet a uplatňovat je ve společenské praxi. Absolventi se mohou uplatnit na vysokých školách, ve vědeckých pracovištích, v muzeích, galeriích, archivech, ve státní správě a diplomatických službách, ve sdělovacích prostředcích, publicistice, v zahraničním obchodě i v nevládních organizacích.

Study profile

Learning outcomes

The broad scope of this programme requires the specialisation of graduates in the economic, political and social history of a certain region, or in its culture and ethnography. The graduate must be able to work independently, to actively develop the attained knowledge building upon his/her methodological experience and to apply this knowledge in practice. Graduates can gain employment in tertiary education, research institutions, museums, galleries, archives, public administration and diplomatic service, in the media, publishing, foreign trade and non-governmental organisations.