velikost textu

Logika

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V009
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaLogika
AngličtinaLogic
LatinaLogica

Rady

Oborová rada Logika (D; 6101V009; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Student prohlubuje své znalosti metod a trendů moderní logiky a zároveň se specializuje na některé z jejích aspektů, od čistě matematických, přes lingvistické a informatické až po výhradně filosofické. Schopnost samostatné vědecké práce si osvojuje průběžnou publikační činností, účastí na seminářích i jejich vedením a účastí na domácích i zahraničních vědeckých konferencích. Absolventi doktorského studia se uplatní především na vědeckých pracovištích a vysokých školách některého z mnoha uvedených zaměření.

Charakteristika

Profil absolventa

This programme is for students wanting to attain in-depth knowledge of the methods and trends in modern logic and specialise in one of its aspects – pure mathematics, linguistics and informatics, or exclusively philosophical aspects of logic. Students develop the ability to undertake independent scientific research by publishing the results of their work, attending and conducting seminars and taking part in national and international conferences. Ph.D. graduates are trained for professions in research and teaching at tertiary level at institutions specialising in any of the many listed disciplines.