velikost textu

Germánské jazyky a literatury

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V245
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaGermánské jazyky a literatury
AngličtinaGermanic Languages and Literatures
LatinaLinguae ac litterae Germanicarum gentium

Rady

Oborový garant Germánské jazyky a literatury (D; 7310V245; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Germánské jazyky a literatury (D; 7310V245; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru Germánské jazyky a literatury je připraven pro vědeckou práci a svůj další kvalifikační růst v akademickém vzdělávání. Je schopen zvládnout jazykovou i literární problematiku konkrétního germánského jazyka či literatury. Dokáže se uplatnit všude tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a obecné jazykovědy a filologických postupů včetně náročných oblastí aplikované lingvistiky, resp. teorie a dějiny konkrétní literatury v jejích jazykových a historicko-kulturních souvislostech. Mimo vědeckou práci má podle specializace předpoklady pro uplatnění ve vedoucích pozicích v oblasti vydavatelské, literárně-kritické, literárně-historické či publicistické.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate in Germanic Languages and Literatures is trained to conduct research and further develop his/her qualifications in academic education. He/she is able to master the language and literary issues of a specific Germanic language or literature. He/she may be employed wherever knowledge of the given language, general linguistics and philological methods is required, including demanding areas of applied linguistics or, more specifically, the theory and history of a specific literature in its language and historical/cultural context. Besides scientific work, and depending on the specialisation, the graduate possesses the qualification required for leading positions in editing, literary criticism, literary history or publishing.