text size

Toxicology of Natural Products

Study branch

Study branch code 5206V015
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechToxikologie přírodních látek
EnglishToxicology of Natural Products
LatinToxicologia materiae naturalis

Boards

of Toxicology of Natural Products (D; 5206V015; 5206V015; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)Subject area board of Toxicology of Natural Products (D; 5206V015; 5206V015; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního oboru Toxikologie přírodních látek získá hlubší znalosti o chemickém charakteru a s ním souvisejících aktivitách metabolitů rostlin a hub, mikroorganismů a zvířat, a to především negativních (nežádoucích až toxických) vůči lidskému (zvířecímu) organismu. Jako experimentátor v oblasti chemie přírodních látek, xenobiochemie, toxikologie a farmakologie je schopen zhodnotit i efekty pozitivní, využitelné pro terapeutickou praxi. Jeho mezioborové znalosti se uplatní v toxikologii a ekotoxikologii, ve výzkumu a vývoji léčiv, v preventivním lékařství, vnitřním lékařství, forenzní analýze, v potravinářském výzkumu aj.

Study profile

Learning outcomes

Graduates in the doctoral program of Toxicology of Natural Products have deep knowledge about the chemical nature of plant, fungal, microorganism and animal metabolites and their related effects, especially the detrimental ones on living organisms. As experts in the field of chemistry of natural substances, xenobiochemistry, toxicology and pharmacology, they will also be able to evaluate their positive effects that can be utilized in therapeutic practice. Graduates in this interdisciplinary program will be well qualified to work in the fields of toxicology and ecotoxicology, in the research and development of new drugs, preventive and internal medicine, forensic analysis, food research etc.