text size

Sociální lékařství

Study programme without branches

Study programme code P5128
Study branch code 5103V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechSociální lékařství
EnglishSocial Medicine
LatinMedicina socialis

Boards

of Sociální lékařství (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; ; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Sociální lékařství (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; ; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Medicine in Pilsen accredited taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Studium v oboru sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je zaměřené na studium teoretických základů sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Hlavní problematikou studia jsou sociální a zdravotní aspekty života osob vyššího věku . Kromě této závažné problematiky , vzhledem k měnící se demografické situaci, se doktorandi soustřeďují na studium problémů zdravotně postižených handicapovaných a n a problémy zaměstnanosti apod. Cílem studia je vychovat vzdělané odborníky v oboru sociální lékařství a veřejné zdravotnictví s titulem Ph.D.

Study profile

Learning outcomes

Study in the branch of medicine Social Medicine and Public Health is oriented on theoretical base of these subjects, theory of health and disease, organization of medical care etc. Main topics are social and health aspects of life of persons of higher age. With the changing of demographic situation the postgraduate students are also concentrated in study on problems of handicapped people and on problems of their employment etc.
Aim of study is to educate specialists in the branch of Social Medicine and Public Health with the title PhD.