velikost textu

Otorhinolaryngology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5137
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaOtorinolaryngologie
AngličtinaOtorhinolaryngology
LatinaOtorhinolaryngologia

Rady

Garant studijního programu Otorhinolaryngology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)Oborová rada Otorhinolaryngology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Studijní program otorinolaryngologie zahrnuje následující okruhy:
Obecná ORL, dětská ORL, foniatrie, audiologie, vestibulologie, kofochirurgie, chirurgie nosu a VDN a chirurgie hlavy a krku. Absolvent se uplatní na ORL pracovištích jako odborný pracovník nebo na lékařských fakultách jako vysokoškolský učitel. Absolvování doktorského studia umožňuje úspěšným doktorandům pokračovat ve výzkumných úkolech na specializovaných ORL pracovištích

Charakteristika

Otorhinolaryngology represents one of the basic biomedical disciplines , it deals both with diagnostics as well as conservative and surgical treatment of ear, nose and throat diseases. The basic subject is very dynamic and includes both classical and newly forming subspecialisations such as audiology, phoniatrics, otoneurology, sleep disordres medicine, photomedicine, laser surgery of head and neck and others. Problems in ENT are often beeing solved in cooperation with neighbouring disciplines such as neurosurgery, ophtalmology, stomatosurgery, dentistry and others. Thus research in ENT often spreads into these bordering disciplines.
Postgradual studies in Otorhinolaryngology aim at deepening and broadering of the knowledge not only in the basic ENT subject but as well as in its border disciplines.

Profil absolventa

ENT postgradual program includes mainly following topics: general ENT, children ENT, audiology, otoneurology, phoniatrics and ear, nose and throat surgery. PhD graduates may apply for leading positions in ENT departments or in faculties of medecine. They are enabled to follow up research programs in specialised dpts.