velikost textu

Neurology and Psychiatry

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5143
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaNeurologie a psychiatrie
AngličtinaNeurology and Psychiatry
LatinaNeurologia atque psychiatria

Rady

Garant studijního programu Neurology and Psychiatry (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)Oborová rada Neurology and Psychiatry (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Neurologie a psychiatrie získá hluboké teoretické a metodologické vědomosti o oboru neurologie a psychiatrie na úrovni současného stavu poznání. Identifikuje aktuální problémy v oblasti neurologie nebo psychiatrie a přináší originální vlastní řešení. Je způsobilý vykonávat profesi vědecký pracovník v oborech neurologie nebo psychiatrie. Osvojí se vědecké metody výzkumu a zásady samostatné i týmové vědecké práce. Výsledky své práce přispívá k rozvoji vědy a vědeckého poznání, a také k rozvoji klinické neurologie a psychiatrie.

Charakteristika

Neurology and Psychiatry study programme includes two clinical disciplines – neurology, including clinical neurophysiology, and psychiatry. It focuses on the study of pathogenesis, diagnosis and therapy, but also on the primary or secondary prevention of organic and functional disorders of the human neural system.

Profil absolventa

Grauate in Doctoral Studies (PhD) Neurology and Psychiatry acquires deep theoretical and methodological knowledge in the field of neurology and psychiatry at the current state of knowledge. He/she identifies current problems in neurology and psychiatry, and brings his own original solutions. He/she is eligible to perform the profession of a researcher in neurology and psychiatry. He/she will acquire the scientific research methods and principles of independent scientific work and teamwork, problem identification, formulation and evidence of hypotheses, as well as ethical, legal and social aspects of scientific work. The results of their work contributes to the development of science and scientific knowledge, and also to the development of clinical neurology and psychiatry.