velikost textu

Physiology and Pathological Physiology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5113
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyziologie a patologická fyziologie
AngličtinaPhysiology and Pathological Physiology
LatinaPhysiologia et physiologia pathologica

Rady

Garant studijního programu Physiology and Pathological Physiology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)Oborová rada Physiology and Pathological Physiology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Fyziologie a patologická fyziologie se zabývá studiem funkce orgánů a orgánových systémů při reakci a adaptaci organizmu na změny zevního a vnitřního prostředí v normě a za patologických stavů. Experimentální průprava v oblasti kardio- nebo neuro- fyziologie a patofyziologie savců mu umožní získat konkrétní vysoce kvalifikované praktické dovednosti a původní vědecké výsledky. Absolventi se uplatňují na vědeckých a odborných pracovištích jako výzkumní pracovníci nebo na lékařských fakultách jako vysokoškolští učitelé.

Charakteristika

Postgraduate study in Physiology and Pathophysiology is focused on the investigation of functions of organs and organ systems during responses and adaptations to changes in the external and internal environments in health and disease. The transition from studies of indirect manifestations of certain functions to their own functional and regulatory mechanisms at the cellular and molecular levels predominates. The acquired knowledge is fundamental for the prevention, diagnosis and treatment of human diseases.

Profil absolventa

The specialization in Physiology and Pathophysiology is focused on studies of the functions of organs and organ systems during body responses and adaptations under external and internal environmental changes in normal and pathological conditions. In the course of study the graduate obtains a broad theoretical basis of human physiology and pathophysiology. Experimental training in the field of cardio- and neuro-physiology and pathophysiology of mammals allows him to acquire highly specific practical skills and original scientific results. The graduates are then ready for careers in health related research or as university lecturers.