velikost textu

General Medicine

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu M5103
Kód studijního oboru 5103T000
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 6 let
Titul doktor medicíny
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVšeobecné lékařství
AngličtinaGeneral Medicine
LatinaMedicina generalis

Rady

Garant studijního programu General Medicine (M; 5103T000; 6 roků; 2.LF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
2. lékařská fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Rozsah magisterského programu lékařství je na 2. LF UK srovnatelný s ostatními lékařskými fakultami nejen doma, ale i v zahraničí, navíc je možné získat hlubší znalosti z pediatrických oborů. Výuka teoretických a preklinických oborů probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení, studenti se již od 1. ročníku seznamují s problematikou chronicky nemocného pacienta. Klinické předměty jsou vyučovány blokovou formou.

Profil absolventa

"Absolventi oboru získají úplné lékařské vzdělání a je jim přiznán titul ""medicinae universae doctor"" (MUDr). Absolventi mohou nalézt uplatnění jako dětští, praktičtí lékaři, či jako specialisté ve všech lékařských oborech."

Charakteristika

Range of MD of General Medicine at 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague is comparable to other Medical Faculties in the Czech Republic and also abroad. The plus is that you can get deeper knowledge in the paediatric fields. The study of theoretical and preclinical fields is practised in the form of lectures, seminars and practical exercises. The students are getting acquainted from the 1st Year of Study with the problem of chronically ill patients. Clinical subjects are taught in blocks.

Profil absolventa

The Graduates get the total medical education and they get the title M.D – medical doctor. The graduates can work as children´s doctor, practical doctor for adults or specialists in all medical fields.