velikost textu

Antropologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1512
Kód studijního oboru 1512V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
2. lékařská fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail
3. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail
Fakulta humanitních studií akreditován vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Archeologický ústav, Praha akreditován Detail
Ústav experimentální medicíny akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolventi doktorského programu Antropologie jsou teoreticky a prakticky vzdělaní v širších oblastech antropologie a to v oblastech jak biologické antropologie, tak i oborech vztažených k sociální nebo kulturní antropologii. Absolventi také získávají znalosti přesahující tradiční antropologické obory a to zejména v oblastech týkajících se biomedicíny. Absolventi jsou schopni rozvíjet své znalosti v šířeji pojaté antropologické praxi, především v oborech klinické, funkční, ergonomické, forenzní a kosterní antropologie, dále v archeologii a ve forenzní a lékařské genetice a biomedicínských technologiích. Absolventi se také mohou uplatnit v humanitně zaměřených oblastech dotýkajících se jak antropologických výzkumů tak i antropologické praxe.

Charakteristika

Profil absolventa

A Ph.D. graduate in Anthropology is educated in both the theoretical and practical aspects of biological, social and cultural anthropology related to the biological and social roots of human beings, and human variability and adaptability in both time and place. The key disciplines in the graduate curricula are human evolution and ecology, auxology, human anatomy, and also molecular anthropology concentrated on the human past as well as clinical and biomedical research. Ph.D. graduates are prepared to apply practical knowledge in morphological research, but also in methods of molecular anthropology and sophisticated 3D computer-assisted analyses, primarily in fields such as clinical, functional, ergonomic, forensic anthropology, human osteology, archaeology, forensic sciences, human genetics and biomedical technologies.